Xã hội

Chính phủ chỉ đạo chủ động đối phó với bão số 9

Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng nhận định bão số 9 khá mạnh, diễn biến rất phức tạp nhiều khả năng đổ bộ vào Việt Nam nên lãnh đạo các tỉnh từ Quảng Bình trở vào cần chủ động đối phó, đảm bảo tính mạng và tài sản của nhân dân.