Xã hội

Hỗ trợ gia đình lũ lụt miền Trung, Tây Nguyên

Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi tới các gia đình có người chết và mất tích 3 triệu đồng/người, người bị thương 1 triệu đồng/người để khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra.