FWD Insurance hợp tác với HKT dành cho các thành viên FWD MAX dịch vụ y tế từ xa DrGo và dịch vụ mạng 5G Thông cáo báo chí

FWD Insurance hợp tác với HKT dành cho các thành viên FWD MAX dịch vụ y tế từ xa DrGo và dịch vụ mạng 5G

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 1 tháng 3 năm 2021- FWD Insurance (Bảo hiểm FWD) vừa thiết lập quan hệ đối tác mới với Công ty Viễn thông HKT (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 6823) để cung cấp cho các thành […]