Ruckus Networks tăng cường hiện diện theo hàng dọc doanh nghiệp, ký kết hợp đồng sản xuất phụ tùng gốc (OEM) toàn cầu có tính chiến lược Thông cáo báo chí

Ruckus Networks tăng cường hiện diện theo hàng dọc doanh nghiệp, ký kết hợp đồng sản xuất phụ tùng gốc (OEM) toàn cầu có tính chiến lược

Thương vụ mang đến cho đội ngũ kinh doanh của Dell EMC khả năng tiếp cận với các sản phẩm không dây được nhận diện thương hiệu và khác biệt nhằm cạnh tranh tốt hơn ở các hàng dọc doanh nghiệp, trong đó có hệ thống giáo dục K-12 và đại học, thị trường bán lẻ, thị trường liên bang và các thị trường cu...