Grid Dynamics Holdings lên sàn thành công tại Sở giao dịch chứng khoán NASDAQ, New York, Mỹ Thông cáo báo chí

Grid Dynamics Holdings lên sàn thành công tại Sở giao dịch chứng khoán NASDAQ, New York, Mỹ

HỒNG KÔNG, TRUNG QUỐC –  Media OutReach – Ngay 9 tháng 3 năm 2020 – Automated Systems Holdings Limited (ASL, có mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông là 771), một đối tác đáng tin cậy và chuyên nghiệp về công nghệ thông tin vừa thông báo: Grid Dynamics Holdings, […]