“Mặt trời" bằng tia laze cho năng lượng sạch Khoa học

“Mặt trời" bằng tia laze cho năng lượng sạch

Các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu sử dụng các hệ thống laze mạnh để mô phỏng phản ứng xảy ra trong nhân mặt trời, qua đó tạo ra một "mặt trời nhỏ" để thu được một nguồn năng lượng sạch rất lớn.