PVEP tiếp tục mở rộng khai thác mỏ Đại Hùng Kinh tế

PVEP tiếp tục mở rộng khai thác mỏ Đại Hùng

Tối 25/6, tại thành phố Vũng Tàu, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) đã ký hợp đồng chia sản phẩm dầu khí lô 05.1(a) thuộc bể Nam Côn Sơn, ở độ sâu hơn 100m nước biển ngoài khơi Việt Nam.