CPA Australia: Ngành kế toán sẽ hỗ trợ để Indonesia đạt được mục tiêu không phát thải carbon vào năm 2060 Thông cáo báo chí

CPA Australia: Ngành kế toán sẽ hỗ trợ để Indonesia đạt được mục tiêu không phát thải carbon vào năm 2060

JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach – Ngày 6 tháng 10 năm 2021 – CPA Australia, một trong những cơ quan kế toán chuyên nghiệp lớn nhất thế giới đã tham gia cùng 12 cơ quan kế toán trên toàn cầu để cam kết không phát thải ròng carbon hay đạt được trung tính carbon (net zero). CPA […]