Phần lớn quân đội Mỹ đã rút khỏi Iraq Thế giới

Phần lớn quân đội Mỹ đã rút khỏi Iraq

Tư lệnh Mỹ tại Iraq, tướng Ray Odierno ngày 15/6 cho biết phần lớn quân đội Mỹ đã rút khỏi các thành phố của Iraq, theo tinh thần của kế hoạch rút toàn bộ quân Mỹ đóng tại các trung tâm đô thị của Iraq vào cuối tháng này.
Thế giới

Quân đội Mỹ ở Iraq đến hết năm 2011

Với 144/198 phiếu thuận, ngày 27/11, Quốc hội Iraq gồm 275 ghế đã phê chuẩn Hiệp định an ninh với Mỹ, theo đó cho phép quân đội Mỹ ở lại nước này đến hết năm 2011 sau khi sứ mệnh do Liên hợp quốc ủy quyền kết thúc vào ngày 31/12 tới.