Phần lớn quân đội Mỹ đã rút khỏi Iraq Thế giới

Phần lớn quân đội Mỹ đã rút khỏi Iraq

Tư lệnh Mỹ tại Iraq, tướng Ray Odierno ngày 15/6 cho biết phần lớn quân đội Mỹ đã rút khỏi các thành phố của Iraq, theo tinh thần của kế hoạch rút toàn bộ quân Mỹ đóng tại các trung tâm đô thị của Iraq vào cuối tháng này.