G-20: Cuộc đấu trí vì tương lai kinh tế toàn cầu Kinh tế

G-20: Cuộc đấu trí vì tương lai kinh tế toàn cầu

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi (G-20) diễn ra trong hai ngày 11-12/11 tại Seoul sẽ là một cuộc đấu trí cam go nhằm tìm ra những giải pháp hữu hiệu để đưa con tàu kinh tế vượt qua sóng gió.

Hội nghị sẽ tập trung thảo luận bốn nội dung chính: tỷ giá hối đoái, xây dựng mạng lưới an toàn tài chính toàn cầu, cải cách IMF và vấn đề phát triển.