WHO lo ngại tình trạng khuẩn lao kháng thuốc Xã hội

WHO lo ngại tình trạng khuẩn lao kháng thuốc

Trong cuộc họp báo ngày 23/3 ở Trung Quốc, Chuyên gia chống lao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho rằng thế giới cần đầu tư tài chính nhiều hơn nữa và tăng cường các nghiên cứu khoa học để đối phó với những khuẩn lao kháng thuốc mới xuất hiện hết sức nguy hiểm.