Mastercard hợp tác với AXA để xây dựng tương lai bền vững thông qua việc thúc đẩy trồng cây xanh Thông cáo báo chí

Mastercard hợp tác với AXA để xây dựng tương lai bền vững thông qua việc thúc đẩy trồng cây xanh

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 20 tháng 7 năm 2022-Mastercard và AXA Hồng Kông và Macau (“AXA”) vừa thiết lập quan hệ đối tác để trao quyền cho khách hàng của AXA đóng góp vào việc phục hồi rừng thông qua Priceless Planet Coalition (tạm dịch: Liên minh Hành tinh Vô […]