Pegasus Development AG sẽ đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất tại nhiều quốc gia trên thế giới Thông cáo báo chí

Pegasus Development AG sẽ đầu tư mở rộng các cơ sở sản xuất tại nhiều quốc gia trên thế giới

CHUR, THỤY SỸ – EQS Newswire – Ngày 5 tháng 6 năm 2020 – Dưới sự lãnh đạo của thành viên hội đồng quản trị Roberto Spano, ban lãnh đạo của Pegasus Development AG đã quyết định đầu tư mở rộng hơn nữa các cơ sở sản xuất của Pegastril-Nuevo tại nhiều quốc gia trên thế […]