Amanie Shariah xác nhận một dự án đầu tư đất đai ở Mỹ của Walton là sản phẩm đầu tư tuân thủ Shariah Thông cáo báo chí

Amanie Shariah xác nhận một dự án đầu tư đất đai ở Mỹ của Walton là sản phẩm đầu tư tuân thủ Shariah

SINGAPORE – Media OutReach – The Walton Group of Companies (“Walton“), một công ty đầu tư bất động sản quốc tế chuyên cung cấp các sản phẩm bất động sản trên đất liền sáng tạo tập trung vào các hành lang tăng trưởng chính ở Bắc Mỹ, vừa thông báo: khoản đầu tư vào Exit-Focused Land investment (tạm […]