Xã hội

30 triệu USD giúp phòng chống HIV/AIDS tại VN

Ngày 5/6, Chính phủ Anh đã quyết định dành một khoản tài trợ mới trị giá 18 triệu bảng Anh (tương đương 30 triệu USD) nhằm hỗ trợ Việt Nam phòng, chống sự lây lan của nạn dịch HIV/AIDS từ nay đến 2012.
Việt Nam và Pháp hợp tác phòng chống AIDS Xã hội

Việt Nam và Pháp hợp tác phòng chống AIDS

Nghiên cứu và tìm hiểu chính sách, kinh nghiệm quản lý nhằm ngăn chặn hiệu quả các hoạt động ma túy, mại dâm, điều trị cai nghiện và can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV cũng như các hoạt động phòng chống dịch bệnh AIDS là mục đích của chuyến thăm và làm việc mới đây tại Cộng hòa Pháp của Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng.