Hãy sử dụng nền tảng iShopChangi để mua hàng miễn thuế tại sân bay Changi mà không cần phải bay! Thông cáo báo chí

Hãy sử dụng nền tảng iShopChangi để mua hàng miễn thuế tại sân bay Changi mà không cần phải bay!

SINGAPORE – Media OutReach — Không cần phải đợi chuyến bay tiếp theo của bạn để mua rượu được miễn thuế từ Sân bay Changi Singapore. Giờ đây, những người không phải là khách du lịch có thể mua từ hơn 100 nhãn hiệu rượu, bao gồm các mặt hàng độc quyền, trên nền tảng thương mại […]