Pháp gặp khó trong việc rút quân khỏi Afghanistan Châu Âu

Pháp gặp khó trong việc rút quân khỏi Afghanistan

Rút toàn bộ lực lượng chiến đấu Pháp ra khỏi Afghanistan trước cuối năm 2012 là một trong những cam kết tranh cử mấu chốt của Francois Hollande trong lĩnh vực đối ngoại.

Tuy nhiên, một khi đã trở thành tổng thống, việc ông có khả năng làm như vậy hay không vẫn đang là một dấu hỏi lớn.Một cách cụ thể, nếu làm đúng chủ trương của ông Hollande, Pháp sẽ phải rút hết một lực lượng gồm 3.400 binh sỹ, 900 xe chuyên dụng (trong đó có 500 bọc thép), 1.400 container, 3 máy bay tiêm kích Mirage 2000 và 14 trực thăng.