Citibank Hồng Kông khai trương dịch vụ Citi Plus® đem lại trải nghiệm mới thông qua mobile banking Thông cáo báo chí

Citibank Hồng Kông khai trương dịch vụ Citi Plus® đem lại trải nghiệm mới thông qua mobile banking

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Ngày 22 tháng 2 năm 2021 – Citibank Hồng Kông vừa chính thức ra mắt Citi Plus®, một đề xuất giá trị kỹ thuật số cung cấp việc giáo dục tài chính và trải nghiệm ngân hàng mới để nâng cao trình độ kỹ thuật số thông […]