[Mega Story] Modern Talking: Huyền thoại... nhạc đám cưới Âm nhạc

Modern Talking: Huyền thoại... nhạc đám cưới

Không quá lời khi nói rằng chính âm nhạc của Modern Talking đã “khai hóa” cho người Việt biết thế nào là nhạc “Disco,” mà thế hệ yêu nhạc ở miền Bắc thời bao cấp còn gọi là “nhạc đám cưới."