Công ty khởi nghiệp DeFi Pillow huy động được 3 triệu USD từ các nhà đầu tư do Elevation Capital dẫn đầu Thông cáo báo chí

Công ty khởi nghiệp DeFi Pillow huy động được 3 triệu USD từ các nhà đầu tư do Elevation Capital dẫn đầu

SINGAPORE – News Direct – Ngày 4 tháng 2 năm 2022 – Pillow, một công ty khởi nghiệp (start-up) tài chính phi tập trung (Decentralized Finance -DeFi) giúp tạo ra lợi nhuận từ tiền kỹ thuật số, đã huy động được 3 triệu USD tiền tài trợ hạt giống do Elevation Capital dẫn đầu cùng […]