OneKyat (Myanmar) và Carousell tiết lộ tác động đối với việc mua và bán đồ cũ trong thập kỷ qua Thông cáo báo chí

OneKyat (Myanmar) và Carousell tiết lộ tác động đối với việc mua và bán đồ cũ trong thập kỷ qua

YANGON, MYANMAR – Media OutReach – Ngày 30 tháng 11 năm 2022 — Nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập, Carousell Group đã công bố Báo cáo Thương mại điện tử mua bán đồ đã qua sử dụng năm 2022 (Carousell Recommerce Index 2022). Báo cáo này cho thấy tác động tích cực đối với sự […]