Bà Rania Nerhal được bổ nhiệm làm Giám đốc phụ trách về Ứng xử và Trải nghiệm khách hàng của Mashreq Thông cáo báo chí

Bà Rania Nerhal được bổ nhiệm làm Giám đốc phụ trách về Ứng xử và Trải nghiệm khách hàng của Mashreq

DUBAI, CÁC TIỂU VƯƠNG QUỐC Ả RẬP THỐNG NHẤT (UAE) – EQS Newswire – Mashreq, một trong những tổ chức tài chính – ngân hàng hàng đầu ở UAE, đã bổ nhiệm bà Rania Nerhal làm Giám đốc phụ trách về Ứng xử & Trải nghiệm khách hàng (Chief Client Experience & Conduct Officer) của mình. […]