Captiva Verde đề xuất việc mua lại toàn bộ cổ phiếu của Crypto One để đẩy mạnh khai thác tiền điện tử Thông cáo báo chí

Captiva Verde đề xuất việc mua lại toàn bộ cổ phiếu của Crypto One để đẩy mạnh khai thác tiền điện tử

Coquitlam, British Columbia, Canada – Newsfile Corp. Ngày 14 tháng 6 năm 2021 – Captiva Verde Wellness Corp. (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Canada – CSE, với mã PWR) (OTC: CPIVF) đang đề xuất việc mua tất cả các cổ phiếu đã phát hành và đang lưu hành của […]