Liên doanh giữa Hatten Edge và NEFIN sẽ triển khai các dự án năng lượng tái tạo ở Singapore, Malaysia. Thông cáo báo chí

Liên doanh giữa Hatten Edge và NEFIN sẽ triển khai các dự án năng lượng tái tạo ở Singapore, Malaysia.

SINGAPORE, MELAKA, MALAYSIA – Media OutReach — Hatten Land Limited (惠胜置地有限公司) vừa thông báo: Hatten Edge Pte. Ltd. – công ty con thuộc sở hữu hoàn toàn của mình, , đã ký kết thỏa thuận thành lập liên doanh với NEFIN Pte. Ltd. để phát triển, xây dựng và vận hành các dự án năng lượng tái […]