Nghèo vẫn mua được nhà sẽ không còn là "mơ" Xã hội

Nghèo vẫn mua được nhà sẽ không còn là "mơ"

Người dân ở đô thị lớn vẫn "kêu" rằng, nhà ở dành cho người thu nhập thấp mà giá 400-500 triệu đồng/căn thì họ vẫn mơ... về  nơi xa lắm.

Để nhà ở dành cho người thu nhập thấp đến được với thượng đế thu nhập thấp, các doanh nghiệp cho biết cần có giải pháp mới  về công nghệ.