Perfume Workshop hợp tác với Sentosa để quảng bá công nghệ làm nước hoa ở Singapore tới du khách Thông cáo báo chí

Perfume Workshop hợp tác với Sentosa để quảng bá công nghệ làm nước hoa ở Singapore tới du khách

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 31 tháng 1 năm 2022 – Là một phần của lễ kỷ niệm Di sản Hoa (Floral Heritage) của Singapore, Perfume Workshop hợp tác với Sentosa tại điểm tham quan mới nhất của nó, Scentopia, nơi du khách có thể hiểu cách Singapore xử lý hương liệu để làm nước hoa, từ tài […]