Xã hội

Pháp hỗ trợ chống hàng giả ở Việt Nam

Trong hai ngày 26 và 27/3, Cơ quan hỗ trợ phát triển trao đổi công nghệ kinh tế và tài chính (ADETEF) và Tổng cục Hải quan và Thuế gián thu Pháp sẽ tổ chức hội thảo trao đổi thông tin về đấu tranh chống hàng giả tại Hà Nội nhằm giúp lực lượng hải quan Việt Nam phát hiện các mặt hàng làm giả vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.