Nền tảng “PlayMining” của Digital Entertainment Asset sử dụng công nghệ blockchain Thông cáo báo chí

Nền tảng “PlayMining” của Digital Entertainment Asset sử dụng công nghệ blockchain

SINGAPORE – Media OutReach – Vào ngày 30 tháng 11 năm 2019, Digital Entertainment Asset Pte. Ltd. (DEA) đã công bố tên của nền tảng mới sử dụng công nghệ blockchain. Tên của nền tảng mới là “PlayMining” có nghĩa là “mine while playing” (tạm dịch: “của tôi trong khi chơi”). Tức là càng nhiều người sử dụng chơi […]
Diễn đàn và Thị trường Truyền hình quốc tế Đài Bắc 2019 đề cao khả năng hợp tác quốc tế Thông cáo báo chí

Diễn đàn và Thị trường Truyền hình quốc tế Đài Bắc 2019 đề cao khả năng hợp tác quốc tế

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Cục phát triển công nghiệp âm nhạc và nghe nhìn Đài Loan đã tổ chức Diễn đàn và Thị trường Truyền hình Quốc tế Đài Bắc 2019 (2019 Taipei International TV Market & Forum) tại Khách sạn Marriot Đài Bắc từ ngày 12 đến 14 tháng 11. […]
Diễn đàn và Thị trường truyền hình quốc tế Đài Bắc 2019 thu hút 80 đối tác thương mại quốc tế Thông cáo báo chí

Diễn đàn và Thị trường truyền hình quốc tế Đài Bắc 2019 thu hút 80 đối tác thương mại quốc tế

ĐÀI BẮC, ĐÀI LOAN – Media OutReach – Trong 3 ngày từ ngày 12 đến hết ngày 14/11. Cục phát triển công nghiệp âm nhạc và nghe nhìn đã tổ chức Diễn đàn và Thị trường Truyền hình Quốc tế Đài Bắc 2019 (2019 Taipei International TV Market & Forum) tại Khách sạn Marriot Đài Bắc. […]