Thiết bị của Ruckus Networks được sử dụng phục vụ Hội nghị bảo mật thông tin cao cấp Black Hat Asia 2019 Thông cáo báo chí

Thiết bị của Ruckus Networks được sử dụng phục vụ Hội nghị bảo mật thông tin cao cấp Black Hat Asia 2019

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 23 tháng 4 năm 2019 – Ruckus Networks (thuộc quyền sở hữu của CommScope) thông báo đã triển khai mạng Wi-Fi hiệu suất cao và mạng có dây tại hội nghị bảo mật thông tin cao cấp khu vực năm thứ ba liên tiếp Black Hat Asia 2019. Trung […]