Ứng dụng LIKE (LIKE app) chính thức có mặt trên thị trường Indonesia ngay trong tháng 9 này Thông cáo báo chí

Ứng dụng LIKE (LIKE app) chính thức có mặt trên thị trường Indonesia ngay trong tháng 9 này

JAKARTA, INDONESIA – Media OutReach – Ngày 10 tháng 9 năm 2020 – Ứng dụng LIKE (LIKE App) là một nền tảng tiếp thị truyền thông xã hội đột phá, với sứ mệnh chính là “cung cấp một nền tảng dễ tiếp cận cho mọi người tham gia và tạo ra giá trị cho công chúng thông qua sức […]