Kính áp tròng ''đa năng'' chữa các bệnh về mắt Khoa học

Kính áp tròng ''đa năng'' chữa các bệnh về mắt

Bằng cách sử dụng các phân tử nano bạc kháng sinh và dẫn điện để làm kính áp tròng, các nhà nghiên cứu thuộc Đại hoc California (Mỹ) có thể giám sát liên tục áp suất bên trong mắt (nhãn áp) để cung cấp thuốc vào mắt một cách trực tiếp và không làm bệnh nhân đau đớn.