Ngày hội tôn vinh văn hóa gia đình truyền thống Xã hội

Ngày hội tôn vinh văn hóa gia đình truyền thống

"Ngày hội gia đình Việt Nam" năm 2009, diễn ra từ ngày 25 đến 29/6 tại Hà Nội, nhằm tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống gia đình Việt Nam; giao lưu chia sẻ kinh nghiệm xây dựng gia đình văn hóa để hướng tới sự phát triển bền vững của gia đình trong thời hội nhập quốc tế.