Israel chấp thuận cho chuyển tiền vào Dải Gaza Thế giới

Israel chấp thuận cho chuyển tiền vào Dải Gaza

Israel ngày 10/12 đã cho phép chuyển một số tiền mặt vào Dải Gaza thuộc Palestine trong bối cảnh tình trạng khan hiếm tiền mặt nghiêm trọng đang gây thêm khó khăn cho nền kinh tế tại vùng lãnh thổ bị phong tỏa này.