Điểm chính trong chiến lược quốc phòng mới của Mỹ Châu Mỹ

Điểm chính trong chiến lược quốc phòng mới của Mỹ

Tổng thống Barack Obama hôm 5/1 đã công bố một chiến lược quốc phòng mới theo hướng "thon gọn" hơn, trong đó kêu gọi việc tạo ra một đạo quân công nghệ cao, giảm số lương bộ binh.

Chiến lược sửa đổi này dự kiến sẽ định hình các ưu tiên về ngân sách, trong bối cảnh Lầu Năm Góc đang chuẩn bị cắt giảm 487 tỷ USD từ các kế hoạch chi tiêu đã vạch ra từ nay cho tới thập kỷ tiếp theo. Đây là một trong những điểm đáng chú ý của "chiến lược quốc phòng đã qua đánh giá lại" này.