James Bond: Người hùng hàng đầu Văn hóa

James Bond: Người hùng hàng đầu

Theo kết quả bình chọn do Entertainment Weekly tiến hành thì điệp viên Anh James Bond đã được bình chọn là người hùng hàng đầu, đánh bại các nhân vật sáng giá khác là Indiana Jones, Siêu nhân và Harry Potter.