Thay đổi chính sách tiền tệ: Linh hoạt và thận trọng Tài chính

Thay đổi chính sách tiền tệ: Linh hoạt và thận trọng

Theo chuyên viên kinh tế Xuân Đảng, Viện Chiến lược ngân hàng những tháng đầu năm 2009, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã từng bước nới lỏng chính sách tiền tệ để thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh và chủ động hạn chế tác động của khủng hoảng tài chính, ngăn chặn nguy cơ suy giảm kinh tế.

Tuy nhiên, cùng với đà tăng trưởng trở lại của kinh tế trong nước cũng như thế giới, càng về những tháng cuối năm, diễn biến thị trường tài chính-tiền tệ càng trở nên phức tạp, áp lực lạm phát trở lại đối với nền kinh tế ngày càng rõ nét.