Xã hội

Tăng mức chuẩn phụ cấp với người có công

Ngày 23/4, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2009/NĐ-CP, trong đó quy định mức chuẩn để xác định các mức trợ cấp, phụ cấp có ưu đãi đối với người có công với cách mạng là 685.000 đồng.