#ShopeeGivesBack – sáng kiến ​​của Shopee đã quyên góp được 2,9 triệu RM giúp đỡ người nghèo Malaysia Thông cáo báo chí

#ShopeeGivesBack – sáng kiến ​​của Shopee đã quyên góp được 2,9 triệu RM giúp đỡ người nghèo Malaysia

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 25 tháng 7 năm 2022 – #ShopeeGivesBack – sáng kiến ​​cộng đồng dài hạn của Shopee, đã quyên góp được 2,9 triệu Ringgit Malaysia (RM) trong hai năm, thông qua nỗ lực gây quỹ với hơn 40 tổ chức phi chính phủ (NGO) để giúp đỡ những người Malaysia […]
OxProp Capital cung cấp các giải pháp tín dụng dựa trên công nghệ dành cho những người nghèo Singapore Thông cáo báo chí

OxProp Capital cung cấp các giải pháp tín dụng dựa trên công nghệ dành cho những người nghèo Singapore

SINGAPORE – Media OutReach – Ngày 13 tháng 4 năm 2022 – Công ty khởi nghiệp (start-up) tài chính OxProp Capital vừa thông báo sẽ tung ra các dịch vụ tài trợ bất động sản mới, nhằm thúc đẩy việc giải quyết nhu cầu vốn lưu động của các doanh nghiệp vừa và nhỏ và cung cấp […]