Diễn đàn quốc tế “Siêu kết nối nghệ thuật” được tổ chức thành công tại Thượng Hải Thông cáo báo chí

Diễn đàn quốc tế “Siêu kết nối nghệ thuật” được tổ chức thành công tại Thượng Hải

THƯỢNG HẢI, TRUNG QUỐC – Media OutReach -Ngày 28 tháng 11 năm 2019 -Diễn đàn quốc tế “Siêu kết nối nghệ thuật” (“Art Hyperconnectivity”) do Báo Nghệ thuật Trung Quốc tổ chức đã kết thúc thành công trong Tuần lễ nghệ thuật Thượng Hải. 12 nhà tiên phong nghệ thuật, bao gồm các nghệ sĩ […]