Phú Yên: Trên 145 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân Xã hội

Phú Yên: Trên 145 tỷ đồng hỗ trợ ngư dân

Tỉnh Phú Yên đã thực hiện xong chương trình hỗ trợ vốn sản xuất cho ngư dân theo Quyết định 289/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; theo đó có 6.786 tàu thuyền được hỗ trợ về bảo hiểm thân tàu, bảo hiểm tai nạn thuyền viên, hỗ trợ về dầu với tổng số tiền 145,2 tỷ đồng.