"Đầu ra ngành thép: Cứ để thị trường tự quyết định" Kinh doanh

"Đầu ra ngành thép: Cứ để thị trường tự quyết định"

Tình trạng cung lớn hơn cầu, vấn đề thừa, thiếu đã tồn tại cả một thời gian dài đối với ngành Thép trong nước. Đó là vấn đề mà ông Nguyễn Tiến Nghi, Phó Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam trao đổi với Vietnam+ về những kiến nghị để tái cơ cấu lại ngành này.

Theo đó, không thể giải quyết ngay mà cần chấp nhận theo sự vận động của thị trường, ai có khả năng cạnh tranh tốt thì sẽ tồn tại, còn ai không có khả năng tốt thì dần dần sẽ phải thay đổi.