Công ty đấu giá Tokyo Chuo Auction khai trương Nền tảng kinh doanh nghệ thuật online mới “BiddingArt” Thông cáo báo chí

Công ty đấu giá Tokyo Chuo Auction khai trương Nền tảng kinh doanh nghệ thuật online mới “BiddingArt”

ĐẶC KHU HÀNH CHÍNH HỒNG KÔNG – Media OutReach – Tokyo Chuo Auction Holdings Limited (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông, với mã 1939) thông báo: công ty hợp tác với nhiều thương hiệu nghệ thuật vừa khai trương nền tảng kinh doanh nghệ thuật trực tuyến mới “BiddingArt ” […]