Khảo sát của Aon: Các tổ chức điều chỉnh chiến lược, chương trình về nhân lực đối phó với COVID-19 Thông cáo báo chí

Khảo sát của Aon: Các tổ chức điều chỉnh chiến lược, chương trình về nhân lực đối phó với COVID-19

SINGAPORE – Media OutReach – Aon plc (có cổ phiếu giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán NYSE, New York, Mỹ, với mã là AON), một công ty hàng đầu thế giới chuyên cung cấp các dịch vụ chuyên nghiệp gồm hàng loạt các giải pháp quản lý rủi ro, hưu trí và sức khỏe vừa […]