Gặp mặt cá nhân tích cực chống tham nhũng Xã hội

Gặp mặt cá nhân tích cực chống tham nhũng

Ngày 4/6, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Văn phòng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng và Ban chỉ đạo của Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức gặp mặt một số cá nhân có thành tích phòng, chống tham nhũng.
Phòng chống tham nhũng tại địa phương Xã hội

Phòng chống tham nhũng tại địa phương

Năm 2009, Ủy ban thường vụ Quốc hội tiến hành chương trình giám sát đầu tiên về tổ chức thực hiện công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tại các địa phương phía Nam.
Chính trị

Phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc

Ngày 17/3, tại Hà Nội, làm việc với Ủy ban Dân tộc, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh trong bối cảnh hội nhập phát triển, công nghiệp hóa-hiện đại hóa đất nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc càng phải được phát huy hơn nữa.
Chính trị

Tạo chuyển biến trong phòng, chống tham nhũng

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cho biết năm 2009, cả nước quyết tâm tạo chuyển biến tích cực, có hiệu quả hơn trong công tác phòng chống tham nhũng.
Khai mạc Hội nghị Trung ương 9, khóa X Chính trị

Khai mạc Hội nghị Trung ương 9, khóa X

Sáng 5/1, Hội nghị lần thứ chín, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị lần này kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006 - 2008); kiểm điểm 2 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa VIII) về Chiến lược cán bộ và Hội nghị cũng sẽ bàn, quyết định một số vấn đề quan trọng khác.
Xã hội

Tăng cường công tác tuyên truyền về biển đảo

Chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân Phạm Ngọc Chấn cho biết Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 chỉ rõ nhận thức về vị trí, vai trò của biển trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của các cấp, các ngành và nhân dân chưa đầy đủ.