Chính trị

Bolivia muốn học VN kinh nghiệm phát triển

Các quan chức Bolivia mong muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước, đặc biệt trong những lĩnh vực thế mạnh của Việt Nam như sản xuất lương thực, phát triển công nghiệp dầu khí, giảm đói nghèo.