Bình ổn giá cả cuối năm: Cần có đối sách hợp lý Thị trường

Bình ổn giá cả cuối năm: Cần có đối sách hợp lý

Sáu tháng cuối năm, thị trường còn tiềm ẩn bất ổn do ảnh hưởng của tình hình thế giới, việc đồng nhân dân tệ lên giá ảnh hưởng giá hàng hóa, nguyên vật liệu; cùng với độ trễ tác động của việc nới lỏng chính sách tiến tệ.

Theo các chuyên gia, lạm phát vẫn tiềm ẩn nguy cơ tăng cao trở lại, nếu không có những đối sách hợp lý, ổn định cân đối cung cầu, giá cả một số mặt hàng thiết yếu.