Nền tảng khai thác một cửa thông minh KingHash có thể thay đổi hệ sinh thái khai thác tiền điện tử Thông cáo báo chí

Nền tảng khai thác một cửa thông minh KingHash có thể thay đổi hệ sinh thái khai thác tiền điện tử

SINGAPORE – Media OutReach — Gần đây, KingHash đã nâng cấp nền tảng khai thác tiền điện tử một cửa thông minh của mình. Hiện tại, nền tảng này đã bao gồm các dự án khai thác phổ biến nhất (khai thác ETH, khai thác Filecoin và khai thác Chia). KingHash hiểu rằng, mỗi loại tiền tệ có […]