Joinland Group đầu tư xây dựng nhiều công trình văn hóa phục vụ cộng đồng ở Papua New Guinea Thông cáo báo chí

Joinland Group đầu tư xây dựng nhiều công trình văn hóa phục vụ cộng đồng ở Papua New Guinea

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 28 tháng 12 năm 2020 – Joinland Group, một tập đoàn đa ngành của Malaysia với nhiều lợi ích kinh doanh khác nhau, đã đầu tư xây dựng ba tòa nhà nhà thờ, ba nhà dành cho Mục sư, ba tòa nhà đôi trường tiểu học, ba tòa nhà trường trung […]
Dự án đầu tư của Joinland Group (Malaysia) tạo ra 25 triệu USD thu nhập cho Papua New Guinea Thông cáo báo chí

Dự án đầu tư của Joinland Group (Malaysia) tạo ra 25 triệu USD thu nhập cho Papua New Guinea

KUALA LUMPUR, MALAYSIA – Media OutReach – Ngày 4 tháng 12 năm 2020 –  Joinland Group, một tập đoàn đa ngành của Malaysia với nhiều lợi ích kinh doanh khác nhau, đã tạo ra khoản thu nhập hơn 100 triệu ringgit (25 triệu USD) cho các chủ đất địa phương và Chính phủ Papua New Guinea (PNG) kể từ […]