Giá thuốc từng bước ổn định từ nay đến cuối năm Y tế

Giá thuốc từng bước ổn định từ nay đến cuối năm

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu khẳng định giá thuốc có thể quản lý được và  từ nay đến cuối năm sẽ từng bước đi vào ổn định.

Bộ Y tế đang tiếp tục kiểm tra, quản lý chặt chẽ việc cho thuê bằng kinh doanh thuốc, vấn đề hoa hồng cho thầy thuốc đồng thời kêu gọi cấp ủy, công đoàn của các bệnh viện tham gia vào việc kiểm soát các “bệnh án lạ,” củng cố hoạt động của nhà thuốc bệnh viện, đặt dưới sự quản lý trực tiếp của giám đốc.